Stiftelser och fonder

Utanförskap är en riskfaktor som ökar förekomsten och konsekvenserna av våld. Ett hårdare klimat där våld och kränkningar är vardag för unga människor har vuxit fram. På sikt så påverkar det hela vårt samhälle med ökad arbetslöshet, kriminalitet och utbredd ohälsa som följd. Det vill vi motverka.

Akta huvudet kan bidra med metoder och program som stärker Skolans uppdrag att främja likabehandling och att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Alla elever ska känna sig trygga och respekterade som de är. Akta huvudet handlar inte bara om att förhindra våldsbrott. Det handlar också om att möta sina egna känslor och attityder till våld. Eleverna tränar sina färdigheten att göra aktiva val och visa civilkurage.

Uppmuntran och kommunikation, meningsfullhet och upplevd delaktighet i skolan minskar risken för utanförskap och kriminalitet

- Karin Svanberg, BRÅ -

Hjälp oss förebygga utanförskapet

Genom stöd från stiftelser och fonder kan vi nå vårt mål att erbjuda en rikstäckande verksamhet. Det ger oss möjlighet att förverkliga vår ambition – att förebygga eller bryta utanförskap och att bromsa den oroväckande våldsspiral som börjar i unga år.

Ert stöd gör det möjligt för oss att nå fler ungdomar och få större effekt. Genom att möta ungdomar på högstadiet har vi goda möjligheter att bryta destruktiva mönster och få verklig och bestående effekt i deras liv.

Akta huvudet bygger på evidensbaserad praktik och ständig utvärdering. Genom certifiering av samtalsledare och föreläsare garanterar vi kvaliteten i mötet med eleverna och lärare. Fokus på kvalitetsstyrning i kombination med passionerat engagemang ger en trygg investering. Vi  återkopplar alltid hur vi använder tillförda medel.

Om du jobbar på en stiftelse eller fond som skulle vara intresserad av att stödja oss ta gärna kontakt med oss så vi kan starta en ansökningsprocess.

Läs rapporter och dokumentation om Akta huvudet, klicka här…

Beviljat stöd

 

 

Akta huvudet har utvecklats tack vare och med stöd från:

Allmänna Arvsfonden – först för att utveckla kunskapen om mekanismerna bakom gatuvåld och konsekvenserna. Under pågående projekt har skolprogrammet utvecklats för att påverka attityder och öka färdigheter att göra aktiva val.

Skandia – idéer för livet, har bidragit till arbetet att testa och implementera programmet i hela Varbergs och Falkenbergs kommun.

Brottsförebyggande rådet har tillskjutit medel för att vi ska kunna göra en systematisk utvärdering av effekterna i Varberg och Falkenberg. Utvärderingen omfattar både effekten på elevernas attityd och förekomsten av våld.

Odd Fellow loge Folke Bernadotte 121 – har gett sitt stöd för påbörja arbetet sprida Akta huvudet.

Kontakta oss