Företag

Utanförskap breder ut sig i samhället. Idag har klimatet blivit hårdare.  Våld och kränkningar är vardag för många unga människor. På sikt påverkar det hela vårt samhälle med ökad arbetslöshet, kriminalitet och utbredd ohälsa som följd.

Akta huvudet verkar för att minska förekomsten och konsekvensen av våld genom att möta, se och få elever i klass nio att möta sina egna känslor och attityder.

Akta huvudet handlar inte bara om att förhindra våldsbrott utan bidrar också till att skapa trygghet i skolan och förankra respekt för goda värderingar och de mänskliga rättigheterna.

Att förhindra eller minska våldet är inte bara mänskligt önskvärt – det är också en utomordentligt god affär för samhället

- Ingvar Nilson, nationalekonom

-

Hjälp oss förebygga utanförskapet

Som företag kan du göra en insats. I Sverige gick 97 699 elever i årskurs nio under läsåret 2014/2015. Vill du bidra för att täcka kostnaden för en av dessa elever, en klass eller en hel kommuns nionde klasser?

Med ett socialt engagemang kan ditt företag göra skillnad. Det blir möjligt för oss att nå fler ungdomar och få större genomslag.

Eleverna får möta vittne, brottsutsatt och förövare som ger perspektiv på konsekvenserna för den som blivit utsatt men även för den som slog. Det ger eleverna ett avstamp för att göra aktiva val och arbeta med egna värderingar och attityder.

Läs rapporter och dokumentation om Akta huvudet, klicka här…

Välj ett paket

Du kan välja ett av nedanstående paket eller kontakta oss direkt- oavsett storlek har ditt bidrag stor betydelse för oss. Du kan välja att vara engångsgivare eller en sponsor som återkommer

 • Elev

  Sponsra elever genom att skänka 1500 kronor / elev

  Läs mer...
 • Klass

  Sponsra en hel klass genom att skänka
  36 500 kronor

  Läs mer...
 • Skola

  Sponsra alla niondeklassare i en skola. Från
  60 000 kronor

  Läs mer...

Bli en stolt partner

 

 

Anslut till vårt fantastiska partnerprogram och bli en stolt partner till Akta huvudet.

Vill ditt företag verkligen göra skillnad över tid bjuder vi in dig till ett långsiktigt samarbete – där vi tillsammans sätter upp mål för ett socialt engagemang.

Elev

Här väljer du och ditt företag hur många elever ni vill täcka in. Som sponsor av en eller flera elever får du och ditt företag:
Digitalt diplom
Deltagande i Akta huvudets öppna föreläsningar
Banner och mejl-fot ”Akta huvudet elevsponsor 2015”

 

Klass

Om du och ditt företag väljer att sponsra en klass gör ni verkligen skillnad. I utbyte får ni:
Digitalt diplom
Deltagande i Akta huvudets öppna föreläsningar
Banner & mejl-fot ”Akta huvudet klass-sponsor 2015”
Akta huvudet föreläsning på företaget

 

Skola

Om du och ditt företag väljer att sponsra alla niondeklasser i en skola kommer er satsning på samhällsengagemang synas och märkas för omvärlden. Vi kommer att föra en dialog med er om hur ni vill lyfta fram satsningen tillsammans med oss. Utöver det får ni:
Digitalt diplom
Deltagande i Akta huvudets öppna föreläsningar
Banner  & mejl-fot ”Akta huvudet skol-sponsor 2015”
Akta huvudet föreläsning på företaget
Företagslogga på www.aktahuvudet.se

Kontakta oss