video
  • Stiftelsen akta huvudet

Förebygga våldSkapa omtankeFostra civilkurage

Läs mer

Stiftelsen Akta huvudet

Vi är en insamlingsstiftelse för det rikstäckande antivåldsprojektet Akta huvudet. Vi organiserar och genomför ett tvådagars program för och med elever i årskurs nio. Ungdomar får möta ett vittne, en brottsutsatt och en förövare för att få en verklig bild av våldets mekanismer och konsekvenser.

Akta huvudet är ett förändringsprojekt som utmanar attityder. Vi ökar unga människors beredskap att göra aktiva och medvetna val kring hur de ska agera i situationer som kan leda till våld och kränkningar. Vi lär dem att använda civilkurage när det gäller.

Vi är en icke vinstdrivande stiftelse som är registrerad hos Länsstyrelsen och har sitt säte i Stockholm.

Varför behövs vi?

Vi ser en ökning av antalet grova våldsbrott bland unga, hårdare attityder och minskad tolerans mot oliktänkande. Machokultur och kicksökande har sökt sig ner i åldrarna. Unga ser sällan konsekvenserna av våld och saknar en plats där det finns möjlighet att ifrågasätta sin grundläggande inställning till våld och konfliktlösning.

Enligt BRÅs statistik har över 1/3 av tillfragade pojkar i åk 9 angivit att de blivit utsatta for våld, samtidigt är benägenheten att anmäla brott uppseendeväckande liten.

Varje år utsätts 2 000 niondeklassare för så grovt våld i skolan att de tvingas söka vård. Få av dess brott leder till polisanmälan.

Brev

Ungdomar formas av de människor de möter och den omgivning de lever i. Genom att ge dem en plats där de kan diskutera konsekvenserna av sina handlingar låter vi dem bryta tankemönster och utvecklas som människor. Dessa förändringar ger ringar på vattnet och tillsammans påverkar de över tid även attityderna hos andra.

Arbetet ute på skolorna är inte bara viktigt på ett personligt plan. Konsekvenserna av våld och grovt våld är en personlig tragedi för den brottsutsatta, men påverkar alla involverade och kan påverka ett helt samhälle. Dessutom innebär det stora kostnader för samhället. En enskild våldshändelse med brottsutsatt, förövare, vittnen och anhöriga kan kosta samhället upp till 75 miljoner kronor. Även om den brottsutsatta drabbas av ringa eller måttliga skador – kan det ge livslånga kostnader på 5 till 10 miljoner kronor och en förövare kostar samhället 1 miljon under det första året.

Känslan av att få uppleva hur ungdomar växer, insikten att för varje person vi berör så minskar risken att någon annan far illa. Det här är vår drivkraft i vårt dagliga arbete.

Vårt mål

Minska förekomsten av våld

Vi vill öka förståelsen för våldets mekanismer och konsekvenser, påverka attityder och förändra beteende bland ungdomar – som en långsiktig investering för att minska antalet våldsbrott

Minska konsekvenserna av våld

Vi ska bidra till att brottutsatta och förövare tar klivet tillbaka till delaktighet i samhället genom att involvera dem i Akta huvudets förebyggande arbete – med stöd av mentorer

Förebygga utanförskap – skolan som skyddsfaktor

Vi ska sträva att få alla elever att känna sig trygga och respekterade som de är – genom att bidra med metoder och program som ger eleverna uppmuntran, känsla av meningsfullhet och goda värden

Sprida skolprogrammet till alla

Vår ambition är att kunna erbjuda Akta huvudets skolprogram till alla niondeklassare i hela landet. Skolor i tätorten och på landsbygden, till välfungerande klasser och till problemklasser – vi ska nå alla!

Certifiera skolteam

Stiftelsen ska rekrytera, utbilda och certifiera samtalsledare och föreläsare för att säkra kvalitet och kompetens hos teamen som möter och utmanar högstadieelever

Skapa ett nationellt kompetenscenter

Vi ska bygga upp ett center som förvaltar, kvalitetssäkrar och utvecklar konceptet Akta huvudet, för att kunna inspirera och stödja lokala aktörer och skolteamen

Vilka är vi?

Kansli

Rita Ehrenfors

Ansvarig för konceptutveckling, finansiering och kontaktperson för stiftelsen Akta huvudet.

  [email protected]

Farid Ghussein

Utveckling av e-learning plattform för skolteamen.

 [email protected]

Niklas Håkansson

Föreläsare – brottsutsatt i Akta huvudet skolprogram.

 [email protected]

Alexandra Karlsson

Samtalsledare och ansvarig för skolprogrammets innehåll.

 [email protected]

Styrelse

 

Ordförande Staffan Mörner

Kamrer Anders Håkansson

Sekreterare Johanna Ragnartz

Ledamot Karin Lindblad

Ledamot Bodil Långberg

 

Revisor

Ernst & Young

Hjälp oss!

Projektet Akta huvudet startades 2009 som en del i Hjärnskadeförbundet Hjärnkrafts förebyggande arbete. Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden.

Nu är vi inne i en expansionsfas där målet är att kraftigt utöka verksamheten. Vi har registrerat en insamlingsstiftelse och söker fler finansiärer.

I första steget söker vi institutionella finansiärer och större enskilda bidragsgivare. Inom en snar framtid kommer vi även öppna upp för att ta emot mindre bidrag från allmänheten.

Kontakta oss för att prata mer om finansiering och bidrag till vår verksamhet eller skicka mail till [email protected].

Du kan läsa mer om hur du kan hjälpa oss under följande avdelningar:

Företag       Stiftelser och fonder     Samarbetspartners

Kontakt

Kontakta oss för mer information om hur du kan stödja vår verksamhet.

 

Stiftelsen Akta huvudet
Bysistorget 8
118 21 Stockholm

Nyheter

23
Okt

Mod och civilkurage stoppar våld…..

Skriven av | oktober 23 | Inga kommentarer till Mod och civilkurage stoppar våld…..

En svart dag – när brutalt våld drabbar skolan. Vi pratar om barn och ungas arbetsplats. En plats man inte kan välja bort – för skolplikten tvingar dig att gå till skolan. När det våldet tar sig uttryck som i Trollhättan igår, rycks tryggheten undan och rädslan tar över. En negativ spiral som i sig […]

Läs mer
30
Jul

Barn och utbildningsnämnden i Falkenberg

Skriven av | juli 30 | 1 kommentar till Barn och utbildningsnämnden i Falkenberg

Vi har träffat politiker i Barn och utbildningsnämnden i Falkenberg i veckan. Ett samtal om främjande och förebyggande arbete för att minska kränkningar och trakasserier. Vi lyfte frågor om barnrättsperspektivet och om investeringar för att slippa höga kostnader för utanförskap. Vi pratade om skolan som skyddsfaktor.

Läs mer
14
Jul

Projektansökan till Allmänna Arvsfonden

Skriven av | juli 14 | Inga kommentarer till Projektansökan till Allmänna Arvsfonden

Akta huvudet lämnar in fortsättningsansökan för tredje året i projektet ‘Akta huvudet Väst’.  Tack vare Allmänna Arvsfondens stöd har Akta huvudet kunnat utveckla kunskap om mekanismerna och konsekvenser av gatuvåld. I det pågående arbetet i Varberg och Falkenberg har ett nytt attitydförande skolprogram och en modell för lokal implementering utvecklats. Under tredje  och sista året vill vi skapa förutsättningar för att […]

Läs mer
10
Jul

Medlem i SAMBA

Skriven av | juli 10 | Inga kommentarer till Medlem i SAMBA

Akta huvudet blir medlem i SAMBA – en förkortning av samarbete för barnen. SAMBA är en intressegemenskap av organisationer och enskilda personer, som arbetar för och med barn. Vi vill gärna ingå i denna gemenskap och bidra med vårt perspektiv. Samba har nyligen gett ut  Allt annat än gnäll – en bok om barns klagorätt. Besök www.samba.nu – […]

Läs mer
01
Jul

Unga KRIS och Akta huvudet

Skriven av | juli 1 | Inga kommentarer till Unga KRIS och Akta huvudet

Under Almedalsveckan pratade vi framtid – om  hur vi tillsammans kan förebygga utanförskap och minska konsekvenserna av våld. Michel och John från Unga KRIS mötte Rita från Stiftelsen.  Vid ett kafébord i skuggan pratade vi om att vi kan och vill fortsätta utveckla konceptet Akta huvudet i samverkan.

Läs mer